Dầu thô trượt theo nhu cầu - Orbex


OrbexGiá dầu đang giao dịch dưới mức 41,00 tại thời điểm viết. Hàng hóa giảm hơn 1,5% trong ngày. Ngay cả một USD yếu hơn đã không thể nâng giá dầu cao hơn. Sự sụt giảm đến giữa những lo ngại về nhu cầu yếu hơn. Nếu giá dầu đóng cửa dưới mức 41,00, thì chúng tôi dự kiến ​​sẽ giảm thêm. Thay phiên, một mức đóng cửa trên mức 41,00 có thể giữ cho hành động giá khác nhau. Hỗ trợ thấp hơn tiếp theo là ở mức 37,5 - 38,00 trong trường hợp đột phá. Đường xu hướng tăng nhỏ có thể cung cấp một số hỗ trợ năng động cho giá trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ