Phân tích sóng USDJPY - 27 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY đã phá vỡ mức hỗ trợ mạnh 106,00
• Có khả năng giảm xuống 104,60

USDJPY giảm dần sau khi phá vỡ mức hỗ trợ mạnh trước đó 106,00 (hình thành mức thấp hàng tháng vào tháng 5 và tháng 6, như có thể thấy bên dưới).

Sự bứt phá của mức hỗ trợ 106.00 đã đẩy nhanh sóng xung C hoạt động của hiệu chỉnh ABC giảm nhiều tháng (2) từ cuối tháng 3.

USDJPY có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 104,60 (giá có thể để hoàn thành hiệu chỉnh ABC hoạt động (2)).