Phân tích sóng EURCHF - 27 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã phá vỡ vùng kháng cự
• Có khả năng tăng lên 1.0880

EURCHF gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1.080 ( đỉnh của sóng trước A) và hiệu chỉnh Fibre 61,8% của xung xuống trước (1).

Việc phá vỡ vùng kháng cự đã tăng tốc sóng xung C hoạt động của hiệu chỉnh ABC (2) từ đầu của tháng 7.

EURCHF có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1.0880 (giá dự báo để hoàn thành sóng xung kích hoạt C).