Phân tích sóng EURCAD - 27 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 1.5540
• Có khả năng tăng lên 1.5785

EURCAD gần đây đã vượt qua ngưỡng kháng cự chính 1.5540 (hàng tháng trước đây cao từ tháng 5), giao với mức thoái lui Fib lui 50% của lần điều chỉnh giảm trước đó từ tháng 3.

Sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự 1.5540 đã tăng tốc các sóng xung 3 và (3).

EURCAD có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1.5785 (đỉnh của Ngôi sao băng từ tháng 3 và mục tiêu hoàn thành sóng 3).