Dầu thô WTI trượt đến 41,00 Hỗ trợ kỹ thuật - Orbex


OrbexGiá dầu hiện đang giao dịch không đổi với phạm vi từ 41,00 đến 42,00 được thiết lập. Sau khi không vượt qua ngưỡng 42,00, giá dầu đã giảm. Nhưng hỗ trợ tại 41.00 hiện đang giữ. Điều này có thể giữ giá được hỗ trợ phần nào tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá dầu không vượt qua được mức 42,00, thì chúng tôi hy vọng mức phá vỡ tiềm năng sẽ thấp hơn. Điều này là tùy thuộc vào xử lý 41.00 nhường đường. Nó có khả năng sẽ mở đường cho sự điều chỉnh đối với khu vực 37,00 - 38,00 nơi khả năng hỗ trợ có thể được kiểm tra. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ