Giá vàng Đóng trên 1900.00 - Orbex


OrbexKim loại quý đã kết thúc vào thứ Sáu trên mức 1900 lần đầu tiên kể từ năm 2012. Giá hiện tại cách khoảng 19 đô la so với mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2011. Mức tăng hàng tuần cũng là tốt nhất kể từ tháng 3 năm nay. Động lực tăng giá vàng có khả năng giữ cho sự tăng giá được hỗ trợ. Nhưng điều này cũng có nguy cơ điều chỉnh cao. Sự di chuyển mạnh mẽ của giá vàng đã thấy rất ít để không có sự thoái lui. Hiện tại, hỗ trợ ở mức 1850, nhưng giá vàng có thể có thể thiết lập mức hỗ trợ mới gần với mốc 1900. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.