GBPUSD trên đường đạt được 1.2813 kháng kỹ thuật - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã tiếp tục tăng giá sau khi hợp nhất ngắn vào đầu tuần. Giá bây giờ chỉ là một vài pips từ kháng cự kỹ thuật quan trọng 1.2813. Đóng cửa trên mức này sẽ thấy GBPUSD tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng. Nhưng nếu giá không vượt qua được mức cao hơn, thì chúng tôi hy vọng phạm vi đi ngang sẽ hình thành dưới 1.2813 và được hỗ trợ trên 1.2643. Trên cơ sở hàng tuần, GBPUSD đang tạo ra mức thấp cao hơn, cho thấy rằng sự tăng giá có thể sẽ tiếp tục. Nhưng điều này chỉ có thể được xác nhận nếu hành động giá có thể đóng cửa trên mức xử lý 1.2813. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.