Euro giải quyết một năm mới cao - Orbex


OrbexĐồng tiền chung đã đóng cửa tuần với một trong những mức tăng mạnh nhất trong hơn một tháng, đóng cửa ở mức 1.1655. Nó cũng đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ năm liên tiếp. Nhìn vào các biểu đồ dài hạn, giá hiện đang giao dịch trong vùng kháng cự giữa 1.1600 và 1.1741. Đóng cửa hàng tuần trên 1.1741 sẽ xác nhận mức tăng thêm. Trong khi đó, hỗ trợ cho nhược điểm nằm ở 1.1365. Động thái giá mạnh sẽ được xác định bởi đường xu hướng tăng thứ ba. Một đột phá của đường xu hướng này sẽ có khả năng đẩy đồng euro xuống thấp hơn để điều chỉnh. Trong ngắn hạn, hãy theo dõi mức đóng cửa dưới 1.1600 có thể báo hiệu sự chuyển sang nhược điểm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.