Phân tích sóng GBPAUD - 24 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPAUD bị đảo ngược từ mức hỗ trợ dài hạn 1.7800

• Có khả năng tăng lên 1.8060

GBPAUD gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ dài hạn 1.7800 (mức thấp hàng tháng trước đây từ tháng 9 năm 2019), giao cắt với Dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 1.7800 đã tạo ra mô hình đảo ngược nến hàng ngày của Nhật Bản. /p >>="wp-block-image size-Large">