Phân tích sóng của New Zealand - 24 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY đảo ngược từ mức kháng cự 71,60

• Có khả năng giảm xuống 70,00

NZDJPY gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự 71,60 (đỉnh cũ từ tháng 6) - giao với Dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 71,60 đã tạo ra mô hình đảo ngược nến hàng ngày của Nhật Bản Bearish Engulfing.

Đưa ra mức tăng giá đồng yên cực cao NZDJPY có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 70,00 (mức thấp của lần điều chỉnh trước (2) từ đầu tháng 6).