Phân tích sóng Euro50 - 24 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Euro50 đảo ngược từ mức kháng cự 3400,00

• Có khả năng giảm xuống 3230,00

Euro50 gần đây đã đảo ngược khỏi ngưỡng kháng cự quan trọng cấp 3400,00 (mức thấp hàng tháng cũ từ tháng 10 năm 2019 và mức cao nhất hàng tháng mới nhất từ ​​tháng 6), giao với dải băng bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 3400,00 đã tạo ra mô hình đảo ngược nến hàng ngày của Nhật Bản Ngôi sao - đã bắt đầu xung lực hoạt động (1).="wp-block-image size-Large">