USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 24/07/2020 - 31/07/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CAD vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.3494.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí ngắn từ các hiệu chỉnh dưới mức 1.3494 với mục tiêu là 1.3315 1.3189.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 1.3494 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.3643 1.3718.

Phân tích: Giả sử , một làn sóng điều chỉnh tăng dần ở mức độ lớn hơn (B) của 4 đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày và sóng (C) của 4 bắt đầu hình thành. Sóng 1 đầu tiên của (C) đang phát triển trên khung thời gian H4, với sóng v là 1 hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba ở mức độ nhỏ hơn (iii) của v đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống còn 1.3315 1.3189. Mức 1.3494 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.3643 1.3718.