Giá vàng chỉ một vài điểm nhút nhát của năm 1900 - Orbex


OrbexSự tiếp tục tăng giá trong kim loại quý tiếp tục với vàng tăng gần một phần trăm vào thứ năm. Giá trong ngày đã chứng kiến ​​vàng tăng lên mức cao 1898,24 trước khi kéo trở lại. Hành động giá chỉ là một vài đô la từ mốc 1900 khó nắm bắt và sẽ đặt giá để kiểm tra mức cao trong 10 năm. Với đà tăng, giá vàng vẫn sẵn sàng tăng giá với khả năng tăng thêm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.