Dầu thô đấu tranh để tìm chỗ đứng trên 42 - Orbex


OrbexGiá dầu đang quay trở lại giao dịch dưới mức 42,00. Hành động giá đã thực hiện các nỗ lực trong việc vượt ra khỏi khu vực giá quan trọng này. Tuy nhiên, người bán kịp thời đẩy giá xuống thấp hơn. Dầu thô WTI hiện đang giao dịch không đổi trong các mức 42,00 và 41,00. Nhưng xu hướng chung là tăng lên miễn là mức giá 41,00 giữ. Chúng ta có thể hy vọng sẽ thấy một đột phá nếu giá dầu có thể tận dụng điểm yếu hiện tại của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, sự thiên vị sẽ thay đổi nếu mức 41,00 nhường chỗ. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ