Phẫu thuật Euro đã qua 1.1600 - Orbex


OrbexĐồng tiền euro tiếp tục tấn công mạnh mẽ khi giá vi phạm mức xử lý 1.1600 vào thứ Năm. Mức tăng hiện đã đưa đồng euro lên hàng ghế đầu, đăng 5 phiên tăng liên tiếp hàng ngày. Tiếp tục tăng giá có thể thấy đồng euro có khả năng kiểm tra mức xử lý 1.1650, đây là điểm giá quan trọng tiếp theo. Tuy nhiên, cho đến nay, hành động giá vẫn chưa thấy bất kỳ sự thoái lui lớn nào. Điều này làm tăng nguy cơ điều chỉnh có khả năng bẫy các vị trí dài yếu ở hoặc gần các mức hiện tại. Mức kháng cự chính tiếp theo là 1.1800. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.