Phân tích sóng đồng - 23 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng bị đảo ngược từ mức kháng cự dài hạn 298,00

• Có khả năng giảm xuống còn 287,50

Đồng gần đây đã đảo chiều xuống mức kháng cự dài hạn 298,00 (đã liên tục đảo ngược giá từ giữa năm 2019, như có thể thấy từ biểu đồ Đồng hàng ngày bên dưới).

Sự đảo chiều xuống từ mức kháng cự 298.00 đã tạo ra Mô hình đảo chiều nến hàng ngày của Nhật Bản Bearish Engulfing.

Đồng có khả năng điều chỉnh giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 287,50 (mức kháng cự nhiều tháng trước từ đầu năm 2020).