Phân tích sóng AUDJPY - 23 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDJPY đảo ngược từ mức kháng cự nhiều tháng 76,50

• Có khả năng giảm xuống 75,20

AUDJPY gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự mạnh mẽ trong nhiều tháng 76,50 (đã đảo ngược giá từ cuối tháng 12), giao cắt với Dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều xuống từ mức kháng cự 76,50 đã dừng lại kéo dài trước đó điều chỉnh ABC trở lên (2) từ giữa tháng 3.

Với mức mua quá mức Stochastic AUDJPY có thể sẽ điều chỉnh sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 75,20 (mức kháng cự nhỏ từ đầu tháng 7).