Phân tích sóng của New Zealand - 23 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCHF đảo ngược từ mức kháng cự 0,6225

• Có khả năng giảm xuống 0,6100

NZDCHF gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự 0,6225 (đỉnh của sóng xung trước (iii)), giao với Dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo ngược xuống từ mức kháng cự 0,6225 có thể sẽ tạo ra Doji Star Star hàng ngày gần các mức hiện tại.

NZDCHF có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6100 (mức thấp của lần điều chỉnh trước (ii) từ đầu tháng 7).