Phân tích sóng Nike - 23 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Nike đảo ngược từ mức hỗ trợ 95,65

• Có khả năng tăng lên 102,50

Nike gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 95,65 (trước đây đã hoàn nguyên giá hai lần so với đầu tháng 7) - giao với mức điều chỉnh Fibre 38,2% của sóng xung lực C trước đó.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 95,65 đã tạo ra sự đảo chiều của nến Nhật Bản hàng ngày mẫu Morning Star Doji.

Nike có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 102,50 (đỉnh của mẫu điều chỉnh nhỏ 2 trước đó vào tháng trước).