Dầu thô WTI không thành công trên 42 - Orbex


OrbexGiá dầu tăng vọt trước mức tăng vào thứ ba khi giá giao dịch nhanh chóng trên mức 42,00. Tuy nhiên, việc không xây dựng theo đà tăng đã khiến giá bị từ chối, đẩy dầu thô đóng cửa dưới mức 42,00. Tại thời điểm viết, hành động giá là một lần nữa kiểm tra mức này. Một đột phá trên 42,00 sẽ có khả năng dọn đường cho dầu thô tiếp tục đẩy cao hơn. Mục tiêu quan trọng tiếp theo trong trung hạn sẽ là mức 50,00. Điều này sẽ chứng kiến ​​giá dầu phục hồi gần 70% mức giảm từ đầu năm nay. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ