Phân tích sóng vàng - 22 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng tăng bên trong sóng xung 3 và (3)

• Có khả năng tăng lên 1900.00

Vàng tiếp tục tăng bên trong hai sóng xung động di chuyển lên nhau nhanh chóng 3 và (3) từ cuối năm 2019.

Những sóng xung này đã được tăng tốc trước đó khi giá phá vỡ trên vùng kháng cự nằm giữa ngưỡng kháng cự 1750,00 và đường xu hướng kháng cự của kênh tăng hàng tuần từ giữa năm 2019.

Vàng có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 1900.00 (giá dự báo cho việc hoàn thành sóng xung kích hoạt (3)).