Phân tích sóng CHFJPY - 22 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đã phá vỡ ngưỡng kháng cự nhiều tháng 114,40

• Có khả năng tăng lên 115,50

CHFJPY gần đây đã phá vỡ sức mạnh, Mức kháng cự nhiều tháng 114,40 (đã liên tục đảo ngược giá từ giữa tháng 1).

Sự bứt phá của mức kháng cự 114,40 đã đẩy nhanh các xung lực 3 và (3).

CHFJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 115,50. Hỗ trợ mạnh mẽ hiện đang ở mức giá nói trên 114,40.