Phân tích sóng Nvidia - ngày 22 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Nvidia đã đảo ngược khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 430,40

Nvidia gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ vòng 400,00, đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng mạnh hàng ngày từ tháng 3 và mức thoái lui Fib lui 50% của sóng xung trước (i).

Sóng xung tích cực (iii) thuộc về sóng dài hơn -term xung 5 của chuỗi xung mạnh (C) từ tháng 3.

Nvidia có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 430,40 (đỉnh của sóng xung trước (i)).