XAUUSD Chu kỳ Bullish chưa hoàn thành - Orbex


OrbexCấu trúc XAUUSD cho thấy sự kết thúc của chu kỳ tăng trong sóng xung V. Điều này bao gồm các sóng con chính - - - -. Sau khi điều chỉnh ngang trong sóng ④ kết thúc, giá tăng trong sóng. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài, nó chỉ hoàn thành bốn phần của động thái tăng 5 sóng Sóng (5) cuối cùng trong dự kiến ​​sẽ hoàn thành xung lực chính hoàn toàn gần năm 1960. Ở mức đó, sóng (5) sẽ ở mức 100% của sóng. Một kịch bản khác cho thấy rằng hiệu chỉnh trung gian (4) của ⑤ vẫn chưa hoàn thành. Dự kiến ​​sẽ kết thúc khóa học của mình với sự điều chỉnh đi ngang trong sóng (4), gần 1803. Ở mức đó, giá sẽ ở mức 38,2% của sóng (3). Sau khi hoàn thành sóng (4), chúng ta có thể hy vọng vàng sẽ tăng trong sóng (5). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.