Phân tích sóng New Zealand - ngày 21 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDUSD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 0,6590

• Có khả năng tăng lên 0,6750

NZDUSD tiếp tục tăng sau khi đột phá gần đây của mức kháng cự chính 0,6590 (mức cao hàng tháng trước đó từ đầu tháng 6).

NZDUSD có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 0,6750 (hàng đầu từ tháng 12 và giá mục tiêu để hoàn thành chuỗi xung lực hoạt động (C)).