Phân tích sóng bạch kim - ngày 21 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 858,50

• Có khả năng tăng lên 918,8

Bạch kim gần đây đã phá vỡ trên nhiều tháng Mức kháng cự 858,50 (hỗ trợ mạnh trước đây từ đầu tháng 3).

Sự bứt phá của mức kháng cự 858,50 trùng với sự phá vỡ của mức điều chỉnh Fibre 61,8% của xung lực giảm mạnh trước đó từ tháng 2.

Bạch kim có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 918.8 (đỉnh hàng tháng trước đó từ tháng 3 và giá dự báo cho việc chấm dứt sóng xung kích hoạt C).