Phân tích sóng AUDCHF - 21 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCHF đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 0,6735

AUDCHF gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa vùng kháng cự mức 0,6615 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 6) và mức điều chỉnh Fibre 61,8% của sóng trước đó (B).

Việc phá vỡ vùng kháng cự này tiếp tục các sóng xung 3 hoạt động và ( C).

AUDCHF có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 0,6735 (đỉnh hàng tháng trước từ đầu tháng 6, đã dừng sóng trước đó (A)).