Phân tích sóng bạc - 21 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc tiếp cận mức kháng cự dài hạn 21.1

• Có khả năng điều chỉnh thành 19,65

Bạc đã tăng mạnh sau khi sự bứt phá trước đó của ngưỡng kháng cự nhiều tháng 19,65 (đã dừng sự điều chỉnh hàng tuần trước đó (4) vào năm 2019).

Giá hiện đang giao dịch gần với mức kháng cự dài hạn mạnh mẽ 21.1 (trước đây kháng chiến nhiều năm từ năm 2016). Hành động giá tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc giá có thể vượt qua ngưỡng kháng cự này hay không.

Với Stochastic hàng tuần ở xa trong vùng quá mua, Bạc có thể sẽ điều chỉnh xuống mức hỗ trợ tiếp theo 19,65). Ngoài ra - giá có thể kiểm tra 22.00.