GBPUSD Rally để kết thúc mô hình ba ZigZag? - Orbex


OrbexĐội hình GBPUSD gợi ý về một zigzag tăng gấp ba Ⓦ - Ⓧ - Ⓨ - -. Mẫu độ chính là một phần của sóng tam giác e. Tại thời điểm viết, bốn sóng đầu tiên đã hoàn thành đầy đủ. Làn sóng cuối cùng chỉ còn một nửa chặng đường. Sóng là một đường zích zắc đơn giản (A) - (B) - (C). Sóng (A) đã hoàn thành khóa học của mình trong một động thái tăng 5 sóng, trong khi đó sóng (B) tạo thành một hình tam giác. Chúng ta có thể mong đợi sóng (C) hoàn thành bộ ba zigzag trong một xung 5 sóng. Tương tự như sóng (A). Điều này có thể đưa giá lên tới 1.295, gần ngưỡng kháng cự trên. Một kịch bản khác cho thấy rằng sóng can thiệp thứ hai Ⓧ của ba đường ngoằn ngoèo vẫn chưa hoàn thành. Điều này là do nỗ lực yếu để kiểm tra lại hỗ trợ kênh thấp hơn. Do đó, chúng tôi mong đợi một zigzag giảm giá đơn giản (A) - (B) - (C) trong sóng của e. Tại thời điểm viết bài, chúng ta thấy sự phát triển của sự điều chỉnh tăng trong sóng (B). Các mô hình tương tự như một zigzag A-B-C đơn giản của mức độ nhỏ. Trước mắt, chúng tôi hy vọng cặp tiền này sẽ tăng gần khu vực 1.277. Ở mức đó, sóng C nhỏ sẽ ở mức 161,8% của sóng A. Sự kết thúc của sóng điều chỉnh (B) dự kiến ​​sẽ kích hoạt sự suy giảm sóng (C). Đây là gần khu vực 1.229, hỗ trợ kênh thấp hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.