Kiểm tra vàng mức cao trước - Orbex


OrbexKim loại quý đang phát triển dựa trên đà tăng từ thứ Sáu tuần trước. Điều này đã khiến vàng kiểm tra mức cao nhất trong chín năm trước đó là 1817,79. Tuy nhiên, giá vẫn im lặng sau lần thử lại ban đầu. Một đột phá mạnh mẽ trên mức này là cần thiết để xác nhận sự tăng giá của vàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể mong đợi sẽ thấy một pullback trong ngắn hạn. Khu vực giá gần 1800 có thể có nguy cơ bị kiểm tra hỗ trợ một lần nữa. Nhìn chung, giá vàng tiếp tục với sự hợp nhất đi ngang gần mức cao. Chúng ta có thể bắt đầu thấy giá nhường chỗ cho một đột phá tiềm năng cuối cùng từ phạm vi này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.