Dầu thô mở rộng từ chối cho phiên thứ ba - Orbex


OrbexGiá dầu đang giao dịch thấp hơn trong phiên thứ ba liên tiếp. Sự sụt giảm diễn ra sau khi tăng nhanh vào Thứ Tư tuần trước lên mức 41.00. Theo đó, hành động giá đã được giao dịch yếu hơn. Hiện tại, không có tin tức cơ bản nào có thể thúc đẩy giá cả. Kết quả là, chúng ta có thể mong đợi để thấy giá dầu thể hiện sự biến động thấp. Sự sụt giảm hiện tại có thể bị đình trệ với đường xu hướng nhỏ có thể được kiểm tra. Việc phá vỡ dưới đường xu hướng này có thể đẩy dầu thô WTI xuống mức thấp ngày 10 tháng 7 là 38,80. Về phía tăng điểm, chúng tôi có thể không thấy bất kỳ lợi ích nào trừ khi xử lý 41,00 bị xóa. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ