GBPUSD giải quyết trong một phạm vi - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh không thành công khi xây dựng mô hình đáy đôi từ mức giá cuối cùng. Trong khi mô hình tăng giá này chưa bị vô hiệu, giá đang giao dịch không đổi. Hiện tại GBPUSD đang bị kẹt trong phạm vi 1,2643 và 1,2516 cấp. Chỉ có một đột phá mạnh trên 1.2643 sẽ xác nhận sự tăng giá tiếp theo trong cáp. Nhưng với bộ dao động Stochatics có dấu hiệu của một động thái giảm giá, chúng ta có thể hy vọng sẽ thấy mức đóng cửa thấp hơn. Một đột phá giảm giá từ phạm vi có thể khiến GBPUSD có nguy cơ xóa đi mức tăng từ vài tuần trước. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.