Phân tích sóng GBPJPY - 20 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPJPY đảo ngược từ mức hỗ trợ 134,00

• Có khả năng tăng lên 136,00

GBPJPY gần đây đã đảo ngược từ hỗ trợ quan trọng mức 134,00 (ngưỡng kháng cự cũ từ tháng 6) - đứng gần mức thoái lui Fib lui 50% của sóng xung lên trước đó (1).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 134.00 đã bắt đầu sóng xung trung hạn hoạt động ( 3).

GBPJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 136.00 (đỉnh của sóng xung trước (1) từ đầu tháng 7).