Phân tích sóng USDCHF - 20 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


542677353

• USDCHF đảo ngược từ mức 0,980

• Có khả năng tăng lên 0,945

USDCHF gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 0,9380 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 3, như có thể thấy từ biểu đồ USDCHF hàng ngày bên dưới).

Vùng hỗ trợ gọn gàng mức hỗ trợ 0,9380 được củng cố bởi Dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

> kích thước hình ảnh wp-block-lớn ">