EURUSD Đóng trên 1.1400, đánh dấu mức cao trong bốn tháng - Orbex


OrbexĐồng tiền chung đã xoay sở để giảm lỗ từ thứ Năm khi giá phục hồi mạnh vào thứ Sáu, đóng cửa. Do đó, đồng euro đã đóng cửa trên mức 1,1400 xử lý thoải mái. Điều này đánh dấu mức cao trong bốn tháng đối với đồng euro. Hành động giá bây giờ có khả năng nhắm đến tay cầm 1.1500. Tuy nhiên, hỗ trợ gần 1.1400 vẫn có vẻ hơi nghi ngờ. Vẫn có nguy cơ di chuyển dưới mức này. Đường xu hướng ban đầu sẽ làm nổi bật điều này, trong trường hợp đồng euro giảm xuống thấp hơn. Điều này sẽ mở bài kiểm tra về mức 1.1347 một lần nữa. Thay phiên, đóng cửa trên 1.1425 có thể báo hiệu sự tiếp tục tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.