Phân tích sóng bạc - 17 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 18,95

• Có khả năng tăng lên 20,00

Bạc gần đây đã đảo chiều từ pivotal mức hỗ trợ 18,95 (mức kháng cự nhiều tháng trước đó bắt đầu mức tăng mạnh (C) vào cuối tháng 2, như có thể thấy bên dưới).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 18,95 tiếp tục hoạt động chuỗi xung lên 3 của sóng xung (3) từ giữa tháng 4.

Bạc có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự tiếp theo 20.00 (giá có thể cho việc hoàn thành sóng xung 3 hoạt động) .