Phân tích sóng CADCHF - 17 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADCHF đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống mức 0,6900

CADCHF gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự tròn 0,7000 (cũng đã dừng sự điều chỉnh trước đó (ii)) - đứng gần Dải bollinger hàng ngày

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 0,7000 được củng cố bởi đường xu hướng hỗ trợ trước đây của kênh tăng hàng ngày từ tháng 3 ( đóng vai trò kháng cự sau khi nó bị phá vỡ trước đó).

CADCHF có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 0.6900 (đã dừng các hiệu chỉnh trước đó (2) và A).