Phân tích sóng GBPCHF - 17 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCHF đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1,1725

GBPCHF gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1.1900 (đã đảo ngược giá từ đầu tháng 7), Dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của xung xuống trước 1. /p>

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã dừng sự điều chỉnh ngắn hạn 2 trước đó.