EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 17/07/2020 - 24/07/2020 - LiteForex


LiteForex


Cặp EUR /USD vẫn có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.1321.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí dài từ các hiệu chỉnh trên mức 1.1321 với mục tiêu 1.1495 1.1605.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.1321 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1173 1.1088.

Phân tích: Giả sử , một sự điều chỉnh giảm dần của mức độ lớn hơn đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng (2) và sóng thứ ba (3) bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, sóng 1 xu hướng ngược đầu tiên của (3) đang hình thành, với sóng iii của 1 tiếp tục hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ năm có mức độ nhỏ hơn (v) của iii là 1 đang phát triển trên khung thời gian H1, với sóng iii của (v) đang phát triển bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.1495 1.1605. Mức 1.1321 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1173 1.1088.