USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 17/07/2020 - 24/07/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CHF điều chỉnh và vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 0,9529.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí ngắn từ các hiệu chỉnh dưới mức 0,9529 với mục tiêu 0,9170 0,9050 sau khi hoàn thành chỉnh sửa.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 0,9529 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9630 0,9799.

Phân tích: Giả sử, làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 1 của (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian H4, sóng v của 1 đang hình thành, với sóng (iii) của v được hình thành bên trong. Rõ ràng, một hiệu chỉnh cục bộ đang hình thành dưới dạng sóng (iv) của v trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống mức 0,9170 0,9050 sau khi điều chỉnh xong. Mức 0,9529 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9630 0,9799.