Vàng giao dịch yếu hơn khi xu hướng giảm giá xây dựng - Orbex


OrbexKim loại quý đang giao dịch yếu hơn vào thứ năm sau khi không thể đạt được bất kỳ mức cao mới nào. Hành động giá tăng mạnh lên mức cao nhất năm 1812 nhưng không thể đạt được bất kỳ lợi nhuận lớn nào vượt quá mức này. Do đó, giá vàng đã giảm và hiện đang đẩy xuống thấp hơn. Mức 1800 có thể sẽ được kiểm tra một lần nữa. Cũng có khả năng giá vàng có thể đóng cửa dưới 1800 vào cuối tuần khi các nhà giao dịch ghi nhận lợi nhuận. Mức đóng cửa dưới 1800 có thể có khả năng khiến giá vàng giảm xuống mức thấp hơn so với mức 1780, nơi hỗ trợ sẽ được kiểm tra. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.