Dầu thô giao dịch trên 40,50 Xử lý - Orbex


OrbexGiá dầu bị tắt tiếng hôm nay sau khi vượt qua ngưỡng 40,50. Giá hành động giảm 0,6% trong ngày, trong ngày. Chúng tôi có thể mong đợi mức 40,50 sẽ được kiểm tra một lần nữa. Cũng có khả năng giá dầu có thể giảm sâu hơn nữa, để đóng cửa dưới mức 40,50. Điều này có nghĩa là giá dầu sẽ một lần nữa duy trì trong phạm vi đi ngang dưới mức kháng cự trong khi được hỗ trợ trên 38,00. Về phía tăng điểm, mức kháng cự tại 42,00 sẽ là mục tiêu chính tiếp theo cho hàng hóa. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ