Euro giải quyết trên 1.1400 sau cuộc họp ECB - Orbex


OrbexĐồng tiền euro có phần không ổn định khi tham gia cuộc họp ECB hôm thứ Năm. Tuy nhiên, một đợt giảm giá ngắn trong ngày đã gửi đồng tiền chung để bật lại khỏi tay cầm 1.1400. Giá hành động, mặc dù giao dịch dưới mức Thứ tư thấp, sẵn sàng để tăng thêm. Trên mức xử lý 1.1400, mục tiêu chính tiếp theo sẽ là 1.1500. Điều này có nghĩa là đồng euro sẽ phải tăng nhẹ trên mức cao nhất ngày 9 tháng 3 là 1.1495. Trong thời gian tới, đồng tiền euro không hoàn toàn nằm ngoài rừng. Chúng ta có thể mong đợi một sự thoái lui xảy ra. Điều này có thể sẽ đẩy đồng euro xuống mức hỗ trợ 1,1347. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.