Phân tích sóng đậu nành - 16 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đảo ngược từ mức hỗ trợ 876.30

• Có khả năng tăng lên 903,20

Đậu nành gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 876.30 (mức kháng cự cũ từ giữa tháng 6) - đứng gần dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung tăng trước đó từ tháng 5.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 876.30 đã tạo ra hàng ngày Mô hình đảo chiều nến Nhật Bản Sao mai.

Đậu nành có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 903,20 (đã dừng các sóng trước (a) và (c)).