Phân tích sóng EURJPY - 16 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 122,00

• Có khả năng tăng lên 123,00

EURJPY tiếp tục tăng trong làn sóng xung lực mạnh 3 - trước đó đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 122,00 (đã dừng các sóng B và 1 trước đó).

Sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự 122.00 trùng khớp với sự phá vỡ của hiệu chỉnh Fibre 50% của hiệu chỉnh ABC trước đó (B) từ đầu tháng Sáu.

EURJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 123.00. Hiện tại hỗ trợ mạnh vẫn ở mức hỗ trợ 122,00.