Giải quyết vàng vào một phạm vi Sideways trên 1800 - Orbex


OrbexGiá vàng không tạo ra bất kỳ mức tăng lớn nào, nhưng hành động giá ổn định trên mức giá 1800 chính. Sau đợt giảm giá ngắn trong ngày thứ ba, giá vàng đang giao dịch gần mức cao trước đó. Cho đến nay, vàng không có dấu hiệu tăng thêm. Do đó, theo dõi một động thái trên mức 1814 để xác nhận tăng giá hơn nữa. Chúng tôi hy vọng phạm vi đi ngang này sẽ tiếp tục trong thời gian ngắn. Nhưng miễn là kim loại quý không tạo ra bất kỳ mức cao mới nào, nó sẽ làm tăng rủi ro của việc điều chỉnh nhược điểm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.