Dầu thô tăng để đáp ứng với cắt giảm của OPEC - Orbex


OrbexGiá dầu đang giao dịch cao hơn khoảng một phần trăm trong ngày thứ Tư. Hành động giá dường như đã xóa rào cản chính gần mức 40,50. Tuy nhiên, giá vẫn chưa ra khỏi rừng vì dầu thô vẫn có nguy cơ giảm giá. Tuy nhiên, một đột phá trên 42,00 sẽ xác nhận sự tiếp tục tăng giá dầu. Hiện tại, chúng tôi hy vọng dầu thô sẽ duy trì phạm vi đi ngang giữa các mức 42,00 và 40,00. Hỗ trợ nhỏ gần 38,00 tiếp tục duy trì quan trọng trong trường hợp di chuyển xuống thấp hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ