Euro giải quyết trên tay cầm 1.1400 - Orbex


OrbexĐồng tiền euro tiếp tục chuỗi tăng giá với giao dịch hành động giá thoải mái trên mức 1.1400. Giá hành động hiện đang đăng tăng trong bốn ngày liên tiếp. Tuy nhiên, sau khi tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, đồng euro đã từ bỏ phần lớn lợi nhuận trong ngày. Do đó, có một cơ hội mạnh mẽ rằng các nhà giao dịch đang đặt lợi nhuận trước cuộc họp ECB hôm nay. Nếu đồng euro mất tay cầm 1,1400, thì chúng tôi hy vọng sẽ quay trở lại mức hỗ trợ ban đầu gần 1,1347. Sau đó chúng ta có thể mong đợi hành động giá để duy trì một phạm vi đi ngang. Tuy nhiên, sự thiên vị có vẻ là xu hướng cho EURUSD bây giờ. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.