Phân tích sóng AUDCAD - 15 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD tăng trong sóng xung (iii)

• Có khả năng đạt 0,9600

AUDCAD tiếp tục tăng trong thời gian ngắn -term xung xung (iii), bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ 0,9425 (kháng đa nến cũ từ tháng 6).

Sóng xung tích cực (iii) thuộc chuỗi xung tăng trung hạn (trung bình) C) từ giữa tháng trước.

Với sức mạnh của xu hướng tăng có thể nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày, AUDCAD có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 0.9600 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung kích hoạt động (iii)).