Phân tích sóng EURCHF - 15 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 1.0850

EURCHF hôm nay đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa phím mức kháng cự 1.0765 (đỉnh của (b) -wave từ giữa tháng 6) và mức thoái lui Fib lui 50% của xung lực đi xuống trước đó (1).

Việc phá vỡ vùng kháng cự này sẽ tăng tốc hoạt động sóng điều chỉnh trung hạn (2).="wp-block-image size-Large">